Projekty


Skutečně zdravá škola

Komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle

www.skutecnezdravaskola.cz

Se sokolem do života

Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky zaměřený na pohybovou gramotnost dětí. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR)

www.sesokolemdozivota.cz

Nadační fond Sidus

Dobročinný projekt pro MŠ (nezisková organizace). Výtěžek z prodeje je věnován Pediatrické klinice UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské Klinice Fakultní nemocnice Olomouc, a to pro nákup potřebných přístrojů pro dětské pacienty

www.fondsidus.cz

EDUkační LABoratoř

Jsme registrováni v programu podpory digitalizace škol EDUkační LABoratoř

www.edukacnilaborator.cz

Podpora škol formou zjednodušeného vykazování

Zapojili jsme se do výzvy MŠMT „Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I., II.“ a předložili žádost o podporu projektu zaměřeného na komplexní rozvoj Palováčku. Realizace projektu probíhá čtvrtým rokem a bude ukončena v říjnu 2020

www.msmt.cz

Celé Česko čte dětem

Projekt „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“, registrace od 2013 v Klubu školek, které čtou

www.celeceskoctedetem.cz

Hračky a vybavení

Hračky a vybavení MŠ a zahrady nakupujeme převážně od regionálních nebo českých rodinných firem.