Náš tým


Seznamte se s naším profesionálním týmem

Na vzdělávání a chodu školy se podílí kvalifikovaný a efektivně spolupracující tým pracovníků, kteří mají zájem o prosperitu mateřské školy a uznávají společně vytvořené hodnoty jako spolupráce, otevřenost, spolehnutí se na druhého, slušnost, společná vize, sdílená smysluplnost a tvořivost, vzájemná podpora.

Tým tvoří sedm nadšených profesionálních pedagogů, kteří práci s dětmi milují, stále přicházejí s novými nápady a umějí děti svým přístupem nadchnout a zaujmout. Rozvíjí děti prostřednictvím kvalitního předškolního vzdělávacího programu Palováček, který zajistí dětem pevný základ pro jejich další vzdělávání a připraví je pro jejich další etapu života.

Nedílnou součástí týmu jsou dvě kuchařky, vedoucí školní jídelny a dvě tety pečující o úklid a provoz školy.

Úsek ředitelství
Mgr. Lenka Macíčková
Ředitelka, jednatelka
info@skolkapalovacek.cz

Úsek tříd - I. třída Žabiček
Věra Mičková
Pověřená zástupkyně

Public relation
Školní koordinátor projektu "Skutečně zdravá škola"

Bc. Veronika Čapková
učitelka

Správce webových stránek
Environmentální výchova

Úsek tříd - II. třída Sluníček
Mgr. Marta Knopová
Učitelka

Hravá angličtina
Environmentální výchova

Bc. Klára Veřmiřovská
Učitelka

Tanečky s Klárou
Prezentace školy na veřejnosti

Úsek tříd - III. třída Zvídálků
Mgr. Lenka Macíčková
Učitelka
info@skolkapalovacek.cz

Příprava na školu,
trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina "Hláskář"

Bc. Veronika Gromnicová
Učitelka

Klub rodičů
Hra na flétnu

Bc. Radka Žabková
Učitelka

Úsek školní jídelny
Jana Drozdová
Kuchařka

Hana Pánková
Kuchařka

Úsek úklidu
Žaneta Pospěchová
Vedoucí školní jídelny, provozní
skolnijidelna@skolkapalovacek.cz

Koordinátor ŠJ projektu "Skutečně zdravá škola"

Ivana Sudolská
Uklízečka

Externí zaměstnanci
Miroslav Mattivi
Účetní