Náš tým


Seznamte se s naším profesionálním týmem

Na vzdělávání a chodu školy se podílí kvalifikovaný a efektivně spolupracující tým pracovníků, kteří mají zájem o prosperitu mateřské školy a uznávají společně vytvořené hodnoty jako spolupráce, otevřenost, spolehnutí se na druhého, slušnost, společná vize, sdílená smysluplnost a tvořivost, vzájemná podpora.

Tým tvoří sedm nadšených profesionálních pedagogů, kteří práci s dětmi milují, stále přicházejí s novými nápady a umějí děti svým přístupem nadchnout a zaujmout. Rozvíjí děti prostřednictvím kvalitního předškolního vzdělávacího programu Palováček, který zajistí dětem pevný základ pro jejich další vzdělávání a připraví je pro jejich další etapu života.

Nedílnou součástí týmu jsou dvě kuchařky, vedoucí školní jídelny a dvě tety pečující o úklid a provoz školy.

Úsek ředitelství
Mgr. Lenka Macíčková
Ředitelka, jednatelka
info@skolkapalovacek.cz

Úsek tříd - I. třída Žabiček
Markéta Juřicová
Učitelka

Ing. Adéla Korniová
Učitelka

Úsek tříd - II. třída Sluníček
Věra Mičková
Pověřená zástupkyně

Public relation
Školní koordinátor projektu "Skutečně zdravá škola"

Bc. Veronika Čapková
učitelka

Správce webových stránek
Environmentální výchova

Úsek tříd - III. třída Zvídálků
Mgr. Marta Knopová
Učitelka

Hravá angličtina
Spolupráce se sportovními a kulturními institucemi

Bc. Radka Žabková
Učitelka

Mezigenerační setkání                                                                                  projekt "Celé Česko čte dětem"  

Mgr. Lenka Macíčková
Učitelka
info@skolkapalovacek.cz

Příprava na školu,
trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina "Hláskář" preventivní logopedická péče pro děti od 3 do 6 let

Úsek školní jídelny
Hana Pánková
Kuchařka

Iveta Plešková
Kuchařka

Úsek úklidu
Žaneta Pospěchová
Vedoucí školní jídelny, provozní
skolnijidelna@skolkapalovacek.cz

Koordinátor ŠJ projektu "Skutečně zdravá škola"

Ivana Sudolská
Uklízečka

Externí zaměstnanci
Miroslav Mattivi
Účetní