Co nabízíme


vzdělávání 1

Vzdělávání dětí pomoci kvalitního Školního vzdělávacího programu Palováček ve třech věkově homogenních třídách umožňující jednotnější cílené výchovné a výukové postupy, cílenější zaměření didaktických pomůcek a celkové vybavení třídy

vzdělávání 2

Vzdělávání, při němž používáme zdravý rozum, inspirujeme se konceptem Komenského Škola hrou, teorií Konstruktivismu - konstruktivní škola a rovněž zařazujeme prvky alternativních programů Začít spolu, Zdravá MŠ a pedagogika M. Montessori

vzdělávání 3

Vzdělávání dětí pomoci kvalitního Školního vzdělávacího programu Palováček ve třech věkově homogenních třídách umožňující jednotnější cílené výchovné a výukové postupy, cílenější zaměření didaktických pomůcek a celkové vybavení třídy. Vzdělávání cíleně zaměřené na předškolní přípravu dětí na vstup do ZŠ v samostatné třídě, zdravý způsob života s důrazem na pohybové činnosti dětí a správnou životosprávu a environmentální výchovu dětí

přístup 1

Celostní přístup k osobnosti, který uznává všechny oblasti lidských schopností a nejrůznější cesty poznávání. Důraz je kladen na rozvoj citů, postojů, hodnot, morálních a volních vlastností. „Encyklopedické znalosti nezaručí dětem úspěšný život, pokud nezvládnou strategii mezilidských vztahů.“ Z. Matějček

přístup 2

Individuální přístup ke všem dětem bez rozdílu a podporu pozitivní originality dětí

kvalifikace

Kvalifikované, motivované a laskavé učitelky přistupující k dětem a rodičům s respektem, vstřícně a zdvořile

atmosféra

Pozitivní, klidné sociální klima, výborné mezilidské prosociální vztahy

vybavení 1

Dostatek kvalitních, kreativních didaktických pomůcek a hraček, včetně interaktivní techniky a tabletů

vybavení 2

Příjemné, čisté, vkusné a prostorné interiéry dostatečně vybavené světlým, dřevěným nábytkem, herními, tematicky zaměřenými koutky, zrekonstruovaným sociálním zařízením a vyzdobené dětskými výtvory

živá příroda

Koutek živé přírody – morčata

zahrada

Prostornou, členitou zahradu umožňující volný pohyb dětí s odděleným prostorem pro každou třídu

stravování

Vlastní školní kuchyni, zajišťující kvalitní zdravou stravu z čerstvých surovin

provozní doba

Provozní dobu od 6:00 do 17:00

spolupráce 1

Otevřenou spolupráci s rodinou (vstřícný přístup, odborné poradenství, pravidelné konzultační schůzky o individuálních pokrocích v rozvoji a učení dětí)

spolupráce 2

Klub rodičů – spolupodílení se na společných aktivitách pro děti a rodiče