Aktuality

Zápisy do ZŠ

Zápisy do ZŠ, odklady, obecné informace

Vážení rodiče,

Zápis do 1.tříd – pro školní rok 2024/2025

Zápis se uskuteční v měsíci dubnu

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu (když má 6 let do konce srpna 2024) k povinné školní docházce na základní škole. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k  povinné školní docházce (ZŠ) ze strany zákonných zástupců lze považovat za porušení zákona.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku (6 let do konce srpna 2024), pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku od září do prosince školního roku 2023/2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku od ledna do června školního roku 2023/2024, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Tato žádost musí být doložena doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Prosíme rodiče, aby nástup svého dítěte do základní školy konzultovali se svými pedagogy na třídě Zvídálků. V případě, že závěr vzájemné komunikace bude v odkladu školní docházky, prosíme všechny rodiče, aby si již v měsíci leden/únor zajistili termín vyšetření na Pedagogicko-psychologické poradně /PPP/ v Novém Jičíně (MŠ musí vyplnit dotazník pro PPP). Následně pak přišli s dítětem k zápisu ZŠ s vyjádřením PPP a vyjádřením lékaře. Na podkladě těchto doporučení ředitel školy rozhodne o odkladu, aniž by muselo dojít k přerušení správního řízení. Dokument s odkladem školní docházky poté založíme v MŠ do spisu dítěte (kopii).

Děkujeme za spolupráci.

 

 

Vyhodnocení dotazníku - průzkum spokojenosti

Vyhodnocení dotazníku - Průzkum spokojenosti rodičů s MŠ Palováček s.r.o. 2022/23 naleznete zde.