Aktuality

24. 07. - Ochranné opatření přes letní prázdniny

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘES LETNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče dětí, které docházejí přes letní prázdniny do naší mateřské školy.

MŠMT vydalo ochranné opatření, které se týká i dětí z MŠ. Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí ze zahraničí. 

Dokument ke stažení:

• https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Pokud se tedy děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

(V samoizolaci zůstávají i v případě, že by se podrobily testu a výsledek by byl negativní)

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí 

Seznam zemí s rizikem nákazy:

• https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Děkujeme za spolupráci, MŠ Palováček

24. 07. - Pro “nováčky” v naší školce

Pro „nováčky“ v naší školce

Vážení a milí rodiče,

zveme Vás zve na informativní schůzku věnovanou rodičům nově zapsaných a přijatých dětí na školní rok 2021/2022.

KDY? ve čtvrtek 26. 08. 2021 v 16,00 hodin 

KDE?  do I. třídy Žabiček (zadní vchod)

Program schůzky:

1Seznámení s pedagogickými a provozními zaměstnanci školy.

2. Seznámení s činností školy, jejími pravidly a provozem.

3. Adaptace dětí na nové prostředí, denní řád.

4. Vstupní dotazník.

 

Na tuto informativní schůzku přijďte bez dítěte!

Těšíme se na setkání a vzájemnou spolupráci.

kolektiv Palováček

30. 06. - Prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče,

děkujeme za spolupráci v tomto školním roce. Byla často jiná, než v minulých "necovidových" letech, ale o to potřebnější. Nebyl to klasický školní rok, přesto jsme se snažili být k Vašim dětem co nejblíže a po návratu do MŠ jim to vynahradit krásnými společnými aktivitami.

Užijte si krásné léto v kruhu rodiny, přátel a ve zdraví,

mějte se krásně, kolektiv Palováček.

 

Prázdninový provoz:

Provozní doba: 6,00 - 16,00 hodin.

Vstup do MŠ nadále v respirátoru, průchod chodbou zakázán.

16. 04. - MŠ Sympatie

Dobrý den, milí rodiče,

podpořte nás, prosím, a hlasujte pro naši školku v soutěži MŠ Sympatie.

Školka s nejvíce hlasy od spokojených rodičů získá hodnotný dárek od společnosti Hyla a Nakladatelství FORUM. Hlasovat můžete vyplněním krátkého hlasovacího formuláře na stráce: msroku.cz/sympatie

P.S: Hlasovat mohou také Vaši příbuzní, známí a kamarádi:-) 

 

Moc děkujeme a přejeme krásný den.

Kolektiv školky Palováček