Aktuality

Hledá se

MŠ Palováček s.r.o. hledá na zkrácený úvazek od 1.8.2024 paní na úklid. Zájemci volejte na číslo 724 251 887, nebo pište na E-mail palovacek@seznam.cz.

Seznam přijatých dětí

Soubory ke stažení
Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 741 01 Šenov u Nového Jičína

Uzavření MŠ Palováček s. r. o. v době letních - hlavních prázdnin

Ředitelka mateřské školy přerušuje provoz MŠ Palováček s.r.o. v době letních – hlavních prázdnin po dobu celozávodní dovolené společností Hanon Systems Autopal s.r.o. a Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Plastic Omnium Lighting Czech s.r.o. v těchto termínech:

22. 07. 2024 – 09. 08. 2024

26. 08. – 30. 08. 2024

Provoz MŠ bude od 6,00 do 16,00 hodin.

Další pokyny:

Dle ustanovení Školního řádu závaznou docházku svých dětí v době prázdnin zákonní zástupci zaznamenají do záznamových archů, které jsou vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých tříd do čtrnácti dnů od zveřejnění seznamu. Zapsání dětí k docházce v době letních – hlavních prázdnin v záznamovém archu je závazné, tzn. nelze již děti dodatečně odhlásit v průběhu prázdnin (dětem budou počítány obědy po celou dobu zapsané docházky). Odhlášení je možné pouze po předložení potvrzení od lékaře o zdravotní nezpůsobilosti dítěte.

Prominutí úplaty Úplata v době hlavních – letních prázdnin:

Úplata je prominutá pouze zákonnému zástupci dítěte, které nastoupí v následujícím školním roce k povinnému vzdělávání do Základní školy a dítě omluví z docházky na celé dva měsíce červenec, srpen.

Po prázdninách se budeme na vás těšit 2. září 2024.

Děkujeme za spolupráci. Mgr. Lenka Macíčková ředitelka MŠ Palováček s.r.o.

Vyhodnocení dotazníku - průzkum spokojenosti

Vyhodnocení dotazníku - Průzkum spokojenosti rodičů s MŠ Palováček s.r.o. 2022/23 naleznete zde.