Prázdniny a volna


Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 741 01 Šenov u Nového Jičína

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 4949/2019-2, dne 20. února 2019

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021

  • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 1. 3. – 7. 3. 2021.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021 (vč. pondělí 5. 4.). 
  • *Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
  • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

     Uzavření MŠ Palováček s. r. o. v době 

letních - hlavních  prázdnin

 

Ředitelka mateřské školy přerušuje provoz MŠ Palováček s.r.o. v době letních – hlavních prázdnin po dobu celozávodní dovolené společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Varroc Lighting Systems s.r.o. (3. týdny) v termínu

 26. 7. 2021 – 13. 8. 2021.

Provoz MŠ bude od 6,00 do 16,00 hodin.

Další pokyny:

Dle ustanovení Školního řádu děti, jejichž matky/otcové jsou na MD a RD zůstávají po dobu letních prázdnin doma (lze řešit individuálně s ředitelkou MŠ).

Zapsání dětí k docházce do 16. 6. 2021 v záznamovém archu je závazné, tzn. nelze již děti dodatečně odhlásit v průběhu prázdnin (dětem budou počítány obědy po celou dobu uvedené docházky).

Odhlášení je možné pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele např. zdravotní nezpůsobilosti dítěte po předložení potvrzení od lékaře.

Prominutí úplaty

Úplata v době hlavních – letních prázdnin:

Úplata je prominutá pouze zákonnému zástupci dítěte, které nastoupí v následujícím školním roce, k povinnému vzdělávání do Základní školy a dítě omluví z docházky na celé dva měsíce červenec, srpen.

 

Po prázdninách se budeme na vás těšit 1. září 2021.

Děkujeme za spolupráci.

 

                                                                                    

   Mgr. Lenka Macíčková

ředitelka MŠ Palováček s.r.o.