Informace o zpracování osobních údajů ve škole


24.5.2018

Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 742 42 Šenov u Nového Jičína, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v případech uvedených v příloze Přehled agend zpracování osobních údajů ve škole.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID DS 4dnrakc
  • emailem na adrese info@skolkapalovacek.cz
  • poštou na adrese, Mateřská škola Palováček s.r.o., Suvorovova 199, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je

Ing. Miroslav Mattivi
IČO: 60305436
Tel.: +420 556 702 302, +420 602 780 158
Email: mattivi@mattivi.cz
k zastižení v kanceláři na adrese Příčná 318, Nový Jičín každou středu od 8:00 do 14:00.

Mgr. Lenka Macíčková
ředitelka školy