Kroužky


ODPOLEDNÍ KROUŽKY

Školní rok 2021-2022

V naší MŠ máte možnost své děti přihlásit do 2 kroužků. Kroužky začínají v prvním říjnovém týdnu a končí posledním týdnem v květnu.

Počet kroužků nerozhoduje o kvalitě MŠ …Jsme přesvědčeni, že Vaše děti potřebují volnou hru, potřebují dosytit vlastní potřeby svých zájmů a podnětné prostředí našich tříd je dostatečným motivátorem. Nabízené kroužky ať využijí děti, které projevují skutečný zájem o tuto aktivitu.

  1. Věda nás baví s Albíkem

Pro koho je kroužek určen: Pro zvídavé děti od 5 let.

Malí předškoláci se seznámí hravou a zábavnou formou s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, biologie atd.), vyrobí si např. Newtonskou kapalinu, čistírnu vody, model Země, model oka a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem.

Srozumitelnou formou je dětem vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, létajícího motýlka, telefon, hustoměr apod.
To vše s důrazem na propojení nabytých znalostí a fungování světa kolem nás.


Kdy, kde a jak kroužek probíhá

  • 1x týdně (45 min), v prostorách mateřské školy
  • 14 lekcí/pololetí
  • Skupinová výuka (7 – 12 dětí)
  • Děti převezme lektor v předem dohodnutém čase. Lektor zodpovídá za bezpečnost dětí a dodržování řádu mateřské školy po celou dobu trvání lekce a za osobní předání dětí zákonným zástupcům po skončení každé lekce.

Platba kroužků je vždy 2x ročně (září a leden).

Cena: 1.390 Kč za 14 lekcí (1 pololetí)

 

  1. Zumba ???

Pro koho je kroužek určen: pro děti od 4 let